Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo đơn vị trực thuộc

Tổ chức bộ máy Các đơn vị trực thuộc  
Lãnh đạo đơn vị trực thuộc

 TRUNG TÂM TƯ VẤN PTCN & TKNL

Địa chỉ: Đường Lê Chân, Phủ Lý, Hà Nam

Email: tttvptcnvtknl@hanam.gov.vn

1Nguyễn Công ChấtGiám đốc0912164829nguyencongchat@hanam.gov.vn
2Đặng Thị DươngP.Giám đốc0983268749dangthiduong@hanam.gov.vn

 

 TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG & XTTM

Địa chỉ: Đường Lê Chân, Phủ Lý, Hà Nam

Email: ttkcvxttm@hanam.gov.vn

1Nguyễn Liên HồngGiám đốc0917249977nguyenlienhong@hanam.gov.vn
2Phạm Thị HạnhP.Giám đốc0983854157phamthihanh@hanam.gov.vn