Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch công tác lãnh đạo Sở Công Thương tuần từ 19-23/11/2018

Thông tin chỉ đạo, điều hành Lịch công tác của Sở Công Thương  
Lịch công tác lãnh đạo Sở Công Thương tuần từ 19-23/11/2018
NgàySángChiều
Thứ hai
19/11/2018


Thứ ba
20/11/2018

Đ/c Sơn PGĐ Sở Dự lễ khai trương Vinpearlcon hotel lúc 9h tại đường Biên Hòa.

Đ/c Tuấn PGĐ Sở dự Hội nghị triển khai nhân rộng mô hình chợ nông thôn và thành phố gắn với công trình  MTQGXDNTM tại thành phố Thái Bình lúc 8h.

Đ/c Tuấn PGĐ dự Hội nghị nghe báo cáo đề án xây dựng thí điiểm xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam lúc 8h tại UBND tỉnh.


Thứ tư
21/11/2018
Đ/c Tuấn PGĐ Sở tham dự hội thảo thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và công nghệ 4.0 lúc 8h tại Hải Phòng.

Đ/c Sơn PGĐ Sở dự Hội nghị nghe báo cáo nhà đầu tư báo cáo Dự án ĐT sản xuất và gia công các sản phẩm từ nhựa tại khu CN Châu Sơn lúc 1h.

Đ/c Anh GĐ Sở dự Hội nghị " Tăng cường công tác dân vận của cơ quan đáp ứng yêu câu trong tình hình mới lúc 1h30 tại Tỉnh ủy.

Thứ năm
22/11/2018
Đ/c Sơn PGĐ dự Hội thảo sản phẩm và dịch vụ CNTT thương hiệu Việt Nam tại Hà Nội lúc 8h.
Thứ sáu
23/11/2018
Lãnh đạo Sở dự Hội nghị trực tuyến quán triệt các Nghị quyết TW 8 khóa XII của Đảng tại nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam lúc 7h45'.

Lãnh đạo Sở dự Hội nghị trực tuyến quán triệt các Nghị quyết TW 8 khóa XII của Đảng tại nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam lúc 13h45'.

Đ/c An GĐ Sở dự Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.