Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

Thủ tục hành chính Lĩnh vực an toàn thực phẩm  
Lĩnh vực An toàn thực phẩm
TTTên thủ tục hành chínhNội dungBiểu mẫu
1
Thủ tục kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩmattp1.doc
bieumauattp1.doc
2
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩmattp1 s.doc
 bieumauattp1s.doc
3
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩmattp2 s.doc
bieumauattp2s.doc
Tin liên quan