Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lĩnh vực Công nghiệp địa phương

Thủ tục hành chính Lĩnh vực công nghiệp địa phương  
Lĩnh vực Công nghiệp địa phương
TTTên thủ tục hành chínhNội dungBiểu mẫu
62Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh  
63Thủ tục thành lập mới cụm công nghiệp  
64Thủ tục mở rộng cụm công nghiệp  
Tin liên quan