Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

Thủ tục hành chính Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng  
Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng
TTTên thủ tục hành chínhNội dungBiểu mẫu
1
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá cntd1.doc bmcntd1.doc
2
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá cntd2.doc bmcntd2.doc
3
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá cntd3.doc bmcntd3.doc
4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá cntd4.doc bmcntd4.doc
5
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá cntd5.doc bmcntd5.doc
6
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá cntd6.doc bmcntd6.doc
Tin liên quan