Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lĩnh vực dầu khí

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Dầu khí  
Lĩnh vực dầu khí
TTTên thủ tục hành chínhNội dungBiểu mẫu

1

 

Thủ tục thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ 210m3 đến dưới 5.000m3 daukhi1.doc bmdaukhi1.doc
2
Thủ tục thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000 m3 daukhi2.doc bmdaukhi2.doc
3
Thủ tục thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG với tổng dung tích các bồn chứa dưới 5.000 m3. daukhi3.doc bmdaukhi3.doc
Tin liên quan