Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lĩnh vực Điện

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Điện  
Lĩnh vực Điện
TTTên thủ tục hành chínhNội dungBiểu mẫu
1Thủ tục cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phươngdien1s.doc
 bmdien1.doc
2Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương dien2s.doc bmdien2.doc
3Thủ tục cấp mới Giấy phép trong hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương dien3s.doc bmdien3.doc
4

Thủ tục sửa đổi, bổ sung cấp giấy phép trong hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương

 dien4s.doc bmdien4.doc
5

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

 dien5s.doc bmdien5.doc
6Thủ tục cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực. dien6.doc 
7Thủ tục cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực trong trường hợp bị mất hoặc bị hỏng dien7.doc 
8

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương

 dien8.doc bmdien8.doc
9
  
10Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương dien10s.doc bmdien10.doc


  
12 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 35kV, đăng ký kinh doanh tại địa phương dien12.doc bmdien12.doc