Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lĩnh vực giám định thương mại

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Giám định Thương mại  
Lĩnh vực giám định thương mại
TTTên thủ tục hành chínhNội dungBiểu mẫu
1Thủ tục cấp đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại gdtm1.doc bmgdtm1.doc
2
Thủ tục cấp đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại gdtm2.doc bmgdtm2.doc
Tin liên quan