Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lĩnh vực khai thác mỏ và chế biến khoáng sản

Thủ tục hành chính Lĩnh vực công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản  
Lĩnh vực khai thác mỏ và chế biến khoáng sản
TTTên thủ tục hành chínhNội dungBiểu mẫu
1
Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ thuộc nhóm B, C movaks1.doc bmmovaks1.doc
2
Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên movaks2.doc bmmovaks2.doc


Tin liên quan