Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp  
Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp
TTTên thủ tục hành chínhNội dungBiểu mẫu
1
Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương vlncn1.doc bmvlncn1.doc
2
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương vlncn2.doc 
3
Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp vlncn3.doc 
4
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương vlncn4.doc bmvlncn4.doc
5
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương vlncn5.doc