Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mời doanh nghiệp tham dự Diễn đàn thương mại Việt Nam - Campuchia

Tin tức sự kiện  
Mời doanh nghiệp tham dự Diễn đàn thương mại Việt Nam - Campuchia
Tiếp nối thành công của các Hội thảo và Diễn đàn thương mại được Bộ Công Thương tổ chức tại Campuchia (Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia năm 2016; Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam – Campuchia 2017-2019, 2022) Bộ Công Thương dự kiến tổ chức Diễn đàn thương mại Việt Nam – Campuchia 2023 tại Campuchia.
Sở Công Thương thông tin (kèm theo Công văn số 2721/BCT-AP ngày 09/5/2023 của Bộ Công Thương) đến các doanh nghiệp được biết và tham gia./.​