Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mời tham gia chương trình “Thúc đẩy Tiến trình chuyển đổi số Quốc gia”

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Mời tham gia chương trình “Thúc đẩy Tiến trình chuyển đổi số Quốc gia”
Căn cứ Công văn số 623/IDTVIETNAM ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Trung tâm thông tin truyền thông số - Hội truyền thông số Việt Nam về việc đề cử đơn vị tham gia chương trình “Thúc đẩy Tiến trình chuyển đổi số Quốc gia”,

Chương trình nhằm tập hợp các đơn vị điển hình giúp định hình tiến trình chuyển đổi số. Trên cơ sở thực trạng của đơn vị, chương trình sẽ khảo sát, xây dựng phác đồ tổng thể, tiến đến thực hiện mô hình điển hình từng lĩnh vực để địa phương trên cả nước có cơ sở thực hiện. Qua đó, đánh giá kiến tạo giải pháp và tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu tham gia chương trình “Thúc đẩy Tiến trình Chuyển đổi số Quốc gia – lần thứ nhất" (có tài liệu chương trình kèm theo).

Sở Công Thương Hà Nam đề nghị:

- Các Doanh nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia chương trình “Thúc đẩy Tiến trình chuyển đổi số Quốc gia", lập hồ sơ (theo mẫu gửi kèm) và đăng ký gửi Sở Công Thương tỉnh Hà Nam trước ngày 29/4/2023.

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thông báo và vận động doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp đăng ký tham gia chương trình.

Mọi chi tiết liên hệ với Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương Hà Nam để được hướng dẫn, hỗ trợ theo địa chỉ mail: qlcn.sct.hanam@gmail.com; Chuyên viên: Nguyễn Việt Anh, ĐT 0941.668.989.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp./.​

Ho so Dang ky IDT. 2023.doc