Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mời tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Uzbekistan và Bulgari

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Mời tham gia Đoàn giao dịch thương mại tại Uzbekistan và Bulgari
Thực hiện Kế hoạch  XTTM năm 2023, nhân  dịp  các  kỳ họp Ủy  ban  hỗn  hợp liên  Chính  phủ giữa  Việt  Nam  với  Uzbekistan  và Bulgaria, Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến thương mại thực hiện phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga (kiêm nhiệm Uzbekistan) và Thương vụ Việt Nam tại Bulgaria tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại Uzbekistan và Bulgaria
Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp được biết và tham gia./.​