Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mời tham gia Hội chợ công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2022

Tin tức sự kiện  
Mời tham gia Hội chợ công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2022

Căn cứ văn bản số 2135/SCT-QLCN ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Sở Công Thương Hà Nội về việc mời tham gia Hội chợ công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2022;

Sở Công Thương Hà Nam đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp thông báo tới doanh nghiệp hoạt động trong các Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông báo tới các doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn quản lý có nhu cầu đăng ký tham gia Hội chợ công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội, hoàn thành hồ sơ và mẫu đăng ký tham dự (đính kèm văn bản) trước ngày 20/7/2022 (các nội dung chi tiết khác về: thời gian, địa điểm, quy mô, cơ chế hỗ trợ..v.v..theo công văn của Sở Công Thương Hà Nội đính kèm).

Sở Công Thương Hà Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

- Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công Thương Hà Nam; Địa chỉ: Đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phòng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Người liên hệ: Đ/c Nguyễn Việt Anh (Di động: 0352400128; Email: vietanh276.sct@gmail.com).

- Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công thương Hà Nội; Địa chỉ: 331Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội. Người liên hệ: Đ/c Hương (Di động: 0976122842; Email: gthuong.scthn@gmail.com).​