Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mời tham gia khóa đào tạo, tập huấn về phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh

Tin tức sự kiện  
Mời tham gia khóa đào tạo, tập huấn về phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh
Thực hiện Quyết định số 3538/QĐ-BCT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam tổ chức khóa đào tạo, tập huấn về phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

- Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, lợi ích của thương mại điện tử, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh, giới thiệu về Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Hà Nam, hướng dẫn học viên đăng ký thành viên và đăng sản phẩm lên trang Sàn thương mại điện tử tỉnh; phổ biến các quy định của Chính phủ về hoạt động thương mại điện tử.

-  Chương trình đào tạo tập huấn phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh sẽ giúp cho các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu của đơn vị mình nhằm quảng bá hình ảnh doanh nghiệp và sản phẩm hiện có của mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh; từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo ra lợi nhuận cho cơ sở sản xuất.

- Đào tạo kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm mục tiêu hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm hàng hoá ở các khu cụm công nghiệp, đặc biệt là khu vực thành phố - nông thôn.

- Góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm xúc tiến thương mại, quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại của tỉnh Hà Nam và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Quy mô: 60 học viên.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức dự kiến tổ chức

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 02/12/2021 đến 04/12/2021.

- Địa điểm: Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

4. Nội dung khóa đào tạo: Các kỹ năng về phát triển thương hiệu, nhãn hiệu, lợi ích của thương mại điện tử, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh; các điều kiện và yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng kinh doanh; kỹ năng lựa chọn cơ hội kinh doanh, địa điểm kinh doanh, tổ chức sản xuất, tổ chức hoạt động phân phối sản phẩm; giới thiệu về Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Hà Nam, hướng dẫn học viên đăng ký thành viên và đăng sản phẩm lên trang Sàn thương mại điện tử tỉnh; phổ biến các quy định của Chính phủ về hoạt động thương mại điện tử.

5. Đối tượng tham gia: Là các đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã và các tổ chức xúc tiến thương mại được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành, các đối tượng khác không được hỗ trợ kinh phí.

          6. Giảng viên: Là các giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên, nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực xúc tiến thương mại

          7. Kinh phí: Học viên tham gia khóa học được miễn 100% kinh phí đào tạo, được cung cấp tài liệu và đồ dùng phục vụ cho khóa học.

          8. Các nghĩa vụ của học viên khi tham gia chương trình:

          - Đăng ký với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam.

          - Tham gia đầy đủ và nghiêm túc nội quy của lớp học.

          9. Yêu cầu về Hồ sơ đăng ký tham gia đào tạo:

          - Bản đăng ký tham gia lớp đào tạo theo mẫu (Có đóng dấu của đơn vị).

          - Bản đánh giá kết quả tham gia khoá đào tạo của các học viên.

10. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước ngày 01/12/2021

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam.

Địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ lý, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 02263.858.990                  Fax: 02263.858.990                 

Email: Khuyenconghanam@gmail.com.

Người liên hệ: Đ/c Nguyễn Thị Nga – Trưởng phòng Nghiệp vụ, điện thoại: 0987.883.168./.

Ban dang ky.doc