Skip Ribbon Commands
Skip to main content

NHỮNG LƯU Ý KHI THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Cải cách hành chính  
NHỮNG LƯU Ý KHI THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
Xúc tiến thương mại là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại.

Theo quy định tại Luật thương mại 2005 và Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thì khi thực hiện chương trình khuyến mại thương nhân phải thông báo hoặc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại tại Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại) hoặc Sở Công thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật thương mại năm 2005

- Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày  22/5/2018 của Chính  phủ quy định  chi  tiết Luật thương mại  về hoạt động  xúc  tiến thương

II. THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP KHUYẾN MẠI

- Sở công thương đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Bộ công thương (Cục xúc tiến thương mại) đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

III.  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Theo Luật thương mại 2005 và các nghị định có liên quan thì các hình thức khuyến mại gồm:

- Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu không phải trả tiền để khách hàng dùng thử;

- Tặng quà (hàng hóa, dịch vụ);

- Giảm giá;

- Tặng phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi để trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;

- Các chương trình may rủi;

- Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;

- Tổ chức chương trình văn hoá, nghệ thuật, giải trí, các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại;

- Các chương trình khuyến mại khác được nhà nước chấp thuận.

Như vậy khi các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện khuyến mại thông qua các hình thức trên đều phải thông báo/đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

Thương nhân thực hiện Chương trình khuyến mại phải bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến chương trình khuyến mại.

Thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Việc thực hiện khuyến mại phải đảm bảo:

Không đưa ra điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác;

Không có sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

Không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chươngtrình khuyến mại

IV. HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

1. Đối với trường hợp thông báo khuyến lại lên Sở Công Thương.

- Bản thông báo chương trình khuyến mại;

- Bản danh sách sản phẩm khuyến mại và giấy tờ liên quan.

2. Đối với trường hợp đăng ký khuyến mại lên Sở công thương hoặc Bộ công thương (Cục xúc tiến thương mại)

- Văn bản Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

- Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

- Thể lệ chương trình khuyến mại

- Mẫu bằng chứng xác nhận trúng thưởng hoặc mô tả chi tiến về mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng

- Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng hàng hóa khuyến mại

V. PHÍ NHÀ NƯỚC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phí nhà nước: 0 VNĐ

2. Thời gian thực hiện:

- Thông báo khuyến mại: 03 ngày làm việc (Không tính thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ)

- Đăng ký khuyến mại: 15- 20 ngày làm việc (Không tính thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ)