Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phổ biến Thông tư Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Phổ biến Thông tư Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực
Ngày 23/3/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 07/2022/TT-BCT Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (gọi tắt là Hiệp định RCEP).
Sở Công Thương thông tin (kèm theo Thông tư 07/2022/TT-BCT, ngày 23/3/2022 của Bộ Công Thương có hiệu lực từ ngày 08/5/2022) tới Quý cơ quan, Hiệp hội, doanh nghiệp, thương nhân có hoạt động xuất nhập khẩu để nắm bắt và phối hợp, triển khai thực hiện./.
07.pdf