Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020

Thực hiện công văn số 1219/BCT-TKNL ngày 24/02/2020 của Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020. Nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện. Sở Công Thương Hà Nam đề nghị mọi cá nhân và tổ chức đóng trên địa bàn tỉnh Hà Nam có thể tham gia bằng nhiều hình thức đơn giản như tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong cùng một giờ hoặc tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu.

Sự kiện Giờ Trái đất năm 2020 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2020.