Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 09/2020/QĐ-UBND ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên đ...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định 09/2020/QĐ-UBND ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Số : 09/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/4/2020
Nội dung: ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày hiệu lực: 01/5/2020
Nội dung: qd09.PDF   qd09 kem theo.PDF