Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 1105/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Công Thương tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính  
Quyết định 1105/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Công Thương tỉnh Hà Nam

Quyết định số: 1105/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 12/6/2020

Nội dung: Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Công Thương tỉnh Hà Nam

Ngày hiệu lực: kể từ ngày ký

Người ký: Nguyễn Xuân Đông

Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dung Quyết định:QĐ 1105 Thủ tục hành chính.pdf