Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 45/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định 45/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Số Quyết định 45/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/11/2019
Nội dung: ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày hiệu lực: Từ 01/12/2019
Nội dung: 45.PDF


Tin liên quan