Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH 564/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Công Thương tỉnh ...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
QUYẾT ĐỊNH 564/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Công Thương tỉnh Hà Nam

Quyết định số: 564/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 20/3/2020

Nội dung: Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Công Thương tỉnh Hà Nam

Ngày hiệu lực: kể từ ngày ký

Người ký: Nguyễn Xuân Đông

Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh.

Nội dung Quyết định: qd564.doc

Tin liên quan