Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 58/2017/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam đếnnăm 2025, tầm nhìn ...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Quyết định 58/2017/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam đếnnăm 2025, tầm nhìn dến năm 2035
Quyết định số: 58/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/12/2017
Nội dung:  phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn dến năm 2035
Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Người ký: Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam