Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 58/QĐ-SCT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bàn ghế hội trường thuộc dự án Mua...

Quyết định 58/QĐ-SCT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bàn ghế hội trường thuộc dự án Mua sắm tài sản bàn ghế hội trường của Sở Công Thương
Ngày 16/8/2019, Sở Công Thương ban hành Quyết định 58/QĐ-SCT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bàn ghế hội trường thuộc dự án Mua sắm tài sản bàn ghế hội trường của Sở Công Thương.
Quyết định qd58.pdf