Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 81/QĐ-SCT về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu: Xây dựng phần mềm xúc tiến bán hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định 81/QĐ-SCT về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu: Xây dựng phần mềm xúc tiến bán hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày 10/10/2019, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 81/QĐ-SCT về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu: Xây dựng phần mềm xúc tiến bán hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tên: Xây dựng phần mềm xúc tiến bán hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Mục tiêu chính: Giúp địa phương quản lý trên địa bàn nắm đầy đủ thông tin, từ đó điều tiết hàng hóa phù hợp, quản lý tốt trong khâu phân phối lưu thông, giá cả cũng như quản lý quy hoạch và đặc biệt còn có ý nghĩa trong việc chống hàng giả, hàng lậu và bình ổn thị trường.

Lĩnh vực chuyên môn: Quản lý thông tin trên phần mềm

Loại: thương mại điện tử

Thời gian thực hiện: Năm 2019

Kinh phí thực hiện: 430 triệu đồng

Loại hình tài trợ: Trung tâm CNTT và KTS Bộ Công Thương hỗ trợ và Ngân sách đối ứng.

Nhà tài trợ: Không.

Tình trạng: Bắt đầu triển khai.

Nội dung: Quyet dinh81 phe duyet HSYC.pdf