Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Số : 49/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/12/2021
Về việc: Quyết định Bãi  bỏ Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày hiệu lực: 11/6/2021
Nội dung: 49.2021.PDF