Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng th...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Quyết định ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TC quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương Hà Nam