Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Số : 05/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/3/2021
Nội dung: ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Người ký: Trương Quốc Huy
Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày hiệu lực: 15/4/2021
Nội dung: QD05UBND2021.PDF