Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, tặng giấy khen của GĐ Sở Công Thương và công nhận danh hiệu "chiến...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định công nhận danh hiệu lao động tiên tiến, tặng giấy khen của GĐ Sở Công Thương và công nhận danh hiệu "chiến sỹ thi đua cơ sở" năm 2020