Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định kiểm tra hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; tuân thủ thiết kế cơ sở của dự án khai thác khoáng sản Cty TNH...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Quyết định kiểm tra hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; tuân thủ thiết kế cơ sở của dự án khai thác khoáng sản Cty TNHH Tân Thủy