Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt Đề án khuyến công địa phương năm 2019

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Quyết định phê duyệt Đề án khuyến công địa phương năm 2019
Quyết định số 94/QĐ-SCT ngày 07/11/2019 của Sở Công Thương Hà Nam phê duyệt Đề án khuyến công địa phương năm 2019
94.PDF