Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Phê duyệt Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2030

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định Phê duyệt Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2030
Ngày 26/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định Phê duyệt Phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2030.
Nội dung Quyết định 2026.PDF
Tin liên quan