Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

Số: 06/2022/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 15/4/2022

Ngày hiệu lực: 01/5/2000

Nội dung: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

Người ký: Trương Quốc Huy

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Nội dung: qd06 chuc nang nhiem vu soct 2022.pdf