Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam
Số : 11/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/5/2021
Nội dung: Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam.
Người ký: Nguyễn Đức Vượng
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày hiệu lực: 11/6/2021
Nội dung11.2021.QĐ.UBND.QDQP.pdf quy che theo QD11.PDF