Skip Ribbon Commands
Skip to main content

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hóa chất th...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Cải cách hành chính  
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam
Số:​276/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 8/3/2023
Ngày hiệu lực: 8/3/2023
Người ký: Trương Quốc Huy
Chức danh: Chủ tịch UBND tỉnh​
Nội dung: QĐ 276.pdf