Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thông tiêu biểu tỉnh Hà Nam năm 2019

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Quyết định về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thông tiêu biểu tỉnh Hà Nam năm 2019
Ngày 21/101/2019, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định 2200/QĐ-UBND về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thông tiêu biểu tỉnh Hà Nam năm 2019
2200.PDF