Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Hòa

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Hòa

Ngày 9/01/2020 Thanh tra Sở quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Hòa, tại Thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà nam.

03.QĐ.thuc pham.PDF