Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Công Thương Hà Nam: Thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam năm 2021.

Tin tức sự kiện  
Sở Công Thương Hà Nam: Thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam năm 2021.

Thực hiện Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam và Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND; vừa qua, Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thẩm định 31 hồ sơ ( trong đó có 04 hồ sơ đề nghị xét danh hiệu nghệ nhân và 27 hồ sơ đề nghị xét danh hiệu thợ giỏi). Các hồ sơ chủ yếu đến từ các nghề thêu, dệt, gốm, chạm khắc gỗ, sừng mỹ nghệ, tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra cho thấy, hồ sơ đề nghị của các cá nhân đảm bảo tiêu chí theo Điều 4, Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Hà Nam) như: Được bình chọn từ cấp cơ sở thôn đề nghị lên; là những người thợ thủ công mỹ nghệ luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; là thợ lành nghề, làm việc có năng suất, chất lượng cao, có trình độ kỹ năng, kỹ sảo nghề nghiệp giỏi, có thâm niên trong nghề tối thiểu là 08 năm, thậm chí có người thâm niên nghề đến 51 năm (quy định tối thiểu là 05 năm), có khả năng sáng tác mẫu mã, trực tiếp làm ra những sản phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật cao mà người thợ bình thường khác không làm được (các thợ đề nghị đợt này đều có ít nhất 03 mẫu sản phẩm, được thẩm định tại cơ sở, có mẫu sản phẩm được báo cáo trước hội đồng); có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, có tinh thần trách nhiệm trong việc đào tạo, phát triển nghề truyền thống của địa phương, thực sự là tấm gương tiêu biểu cho mọi người và đồng nghiệp noi theo, được những người thợ cùng làm nghề bình xét, suy tôn...

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ thành phần như: ảnh sản phẩm, tác phẩm có giá trị kinh tế cao; bản sao giấy chứng nhận các giải thưởng, huy chương để hoàn thiện. Đoàn đã yêu cầu bổ sung hạn đến ngày 05/11/2021. ​