Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Công Thương Hà Nam tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương

Tin tức sự kiện  
Sở Công Thương Hà Nam tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-ĐTĐL ngày 19/10/2020 của Cục Điều tiết Điện lực về việc kiểm tra việc thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước của Bộ Công Thương phân cấp cho Sở Công Thương, ngày 28/10/2020, Sở Công Thương Hà Nam tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Cục Điều tiết Điện Lực do ông Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn.

            Tiếp đoàn, về phía Sở Công Thương Hà Nam có ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở, Công ty Điện lực Hà Nam, cùng phòng chuyên môn trực thuộc Sở.

IMG_2820.JPG

            Nội dung kiểm tra tập trung vào một số lĩnh vực quản lý nhà nước được phân cấp cho Sở Công Thương cụ thể: Việc thực hiện các quy định về cấp phép hoạt động điện lực được quy định tại các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Công Thương; việc thực hiện xác nhận không cung cấp được điện cho khách hàng; thực hiện giám sát ngừng, giảm mức cung cấp điện; công tác xây dựng và kiểm tra, giám sát các chương trình và giải pháp hỗ trợ thực hiện Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu phụ tải điện của các đơn vị điện lực và khách hàng sử dụng điện thuộc phạm vi quản lý; thực hiện các quy định về tập huấn, sát hạch, cấp thẻ kiểm tra viên điện lực; công tác kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện và bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện; giải quyết các tranh chấp…

Sau 01 ngày làm việc nghiêm túc, Đoàn đã ghi nhận những kết quả mà Sở Công Thương đã đạt được. Đồng thời, yêu cầu Sở Công Thương tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện các quy định của ngành về quản lý hoạt động Điện lực đã được phân cấp theo quy định.