Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Công Thương Hà Nam tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Tin tức sự kiện  
Sở Công Thương Hà Nam tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Chiều ngày 22/01/2021, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Đồng chí Lê Nguyên Ngọc, TUV, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diên Ban Dân Vận Tỉnh uỷ; Liên đoàn lao động tỉnh; Ban Giám đốc Sở, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan.

IMG_2900.JPG

Tại Hội nghị, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn trình bày báo cáo kết qủa thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo khẳng định, năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng; đoàn viên có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn cao chiếm tỷ lệ lớn; có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác chuyên môn, thường xuyên được rèn luyện, thử thách, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan và nhiệm vụ Công đoàn. Tập thể cơ quan luôn đoàn kết, thống nhất, Đoàn viên công đoàn nhiệt tình ủng hộ, tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn phát động. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác và phục vụ các hoạt động của Công đoàn…

Về chỉ tiêu phấn đấu năm 2021, phấn đấu đạt danh hiệu tập thể xuất sắc được UBND tỉnh, Bộ Công Thương, Chính phủ tặng cờ thi đua. Có 10/10 phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó có 2 tập thể đạt tập thể lao động xuất sắc. Công đoàn Sở Công Thương đạt vững mạnh xuất sắc đề nghị Liên Đoàn lao động tỉnh tặng cờ thi đua. Phấn đấu từ 95% tổ công đoàn đạt danh hiệu “Tổ công đoàn tiên tiến" …

IMG_2902.JPG

Hội nghị thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, thống nhất nội dung, chỉ tiêu thi đua năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020;  báo cáo tài chính cơ quan năm 2020, phân bổ dự toán ngân sách năm 2021.

IMG_2905.JPG

Chủ tịch công đoàn và Giám đốc Sở ký giao ước thi đua

Kết thúc Hội nghị Giám đốc Sở Công Thương và Chủ tịch Công đoàn  ký giao ước thi đua, cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành công đoàn để mở rộng dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021.