Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Công Thương Hà Nam triển khai các nhiệm vụ của Tổ giám sát hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp

Tin tức sự kiện  
Sở Công Thương Hà Nam triển khai các nhiệm vụ của Tổ giám sát hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 26/8/2022, Sở Công Thương Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ của Tổ giám sát hoạt động vật liệu nổ công nghiệp. Đồng chí Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở - Tổ trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có thành viên Tổ Giám sát theo Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 22/7/ 2022 của UBND tỉnh Hà Nam.

IMG_3292.JPG

Tổ giám sát hoạt động vật liệu nổ công nghiệp tỉnh Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Nam do Phó Giám đốc Sở Công thương làm Tổ trưởng. Tổ Giám sát có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch giám sát hoạt động sử dụng VLNCN của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động VLNCN, Tổ giám sát phân công thành viên của Tổ tiến hành lập biên bản, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, thành viên tổ giám sát đã trao đổi, thống nhất các nhiệm vụ trong bản Dự thảo kế hoạch giám sát hoạt động vật liệu nổ công nghiệp. Về đối tượng, thời giam giám sát, nội dung giám sát theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Tổ trưởng Phó Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu chỉnh sửa lại Kế hoạch giám sát theo các nội dung đã được thống nhất. Đồng thời yêu cầu các thành viên Tổ, căn cứ vào nhiệm vụ được phân công và chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hoạt động bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp của các doanh nghiệp.