Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Công Thương Hà Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Tin tức sự kiện  
Sở Công Thương Hà Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng 18/12, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đặng Anh Tuấn, TUV, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2023, Đảng bộ Sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Sở đạt nhiều kết quả quan trọng: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm thực hiện hiệu quả, thường xuyên quan tâm, theo dõi nắm diễn biến tình hình tư tưởng từng đảng viên có những biểu hiện giao động để kịp thời uốn nắn vì vậy trong năm các cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn vững vàng về tư tưởng, chăm lo công tác; chấp hành tốt Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng các cấp và Đảng ủy sở đã đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành điều lệ Đảng cũng được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo Kế hoạch 141-CTT/ĐU, ngày 18/01/2023 của Đảng ủy và Kế hoạch số 02-CTT/UBKT ngày 18/01/2023 của UBKT Đảng ủy. Nội dung tập trung vào kiểm tra, giám sát nề nếp sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề, việc chấp hành Điều lệ Đảng…

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, năm 2023, dưới chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các Sở, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, ngành Công nghiệp - Thương mại Hà Nam duy trì tốc độ phát triển khá, các nhà máy sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh hoạt động cơ bản ổn định, một số sản phẩm ước có tăng trưởng cao so với năm 2022.

Cụ thể, Giá trị sản xuất công nghiệp (Giá SS2010): ước cả năm đạt  ước đạt 201.712,9 tỷ đồng, tăng 14,8% so với thực hiện năm 2022, đạt 101,8% so với kế hoạch năm. Tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước đạt 47.391 tỷ đồng, tăng 14,9% so với thực hiện năm 2022, bằng 99,3% kế hoạch năm. Tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 7,4 tỷ USD, tăng 33,3% so với năm 2022, bằng 116% kế hoạch năm. Tổng giá trị nhập khẩu ước đạt 6,4 tỷ USD, tăng 37,5% so với năm 2022, bằng 115,1% kế hoạch năm. Trong năm, các chương trình, đề án đã được triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian. Các lĩnh vực quản lý ngành: Quản lý công nghiệp – cụm công nghiệp; quản lý kỹ thuật - an toàn và môi trường; quản lý điện và năng lượng; quản lý thương mại – xuất nhập khẩu; công tác thanh tra - giải quyết khiếu nại tố cáo; công tác tổ chức và cải cách hành chính, khuyến công và xúc tiến thương mại; tư vấn phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm. 

Kế hoạch năm 2024, ngành Công Thương phấn đấu Giá trị SXCN (giá SS2010) đạt 226.523 tỷ đồng tăng 12,3% so với ước thực hiện năm 2023. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 54.495 tỷ đồng, tăng 15,0% so với ước thực hiện năm 2023. Giá trị kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 8,7 tỷ USD, tăng 17,6% so với ước thực hiện năm 2023. Giá trị kim ngạch nhập khẩu dự kiến đạt 7,6 tỷ USD, tăng 18,8% so với ước thực hiện năm 2023.

Để đạt mục tiêu đề ra, ngành Công Thương xác định tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Phối hợp các ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực ngành quản lý; tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành; chú trọng các lĩnh vực: sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, an toàn thực phẩm... Cùng đó, tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả thi hành công vụ; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thông qua hoạt động khuyến công, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.​

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của ngành Công Thương trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí đánh giá cao sự tích cực của ngành Công Thương trong việc tham mưu với Tỉnh ủy, UBND để ban hành kịp thời các văn bản quản lý nhà nước; công tác phối kết hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Toàn ngành Công Thương cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong năm 2023. Đối với công tác Đảng cần làm rõ khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân từ đó đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện. Đối với công tác chuyên môn, chỉ đạo tập trung giải quyết các vấn đề vướng mắc trong các khu cụm công nghiệp; phối hợp với lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác thanh, kiểm tra xử lý vi phạm đối với hàng lậu, hàng nhái, hàng giả, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử, vật liệu nổ công nghiệp, an toàn thực phẩm, xăng dầu…Đổi mới nâng cao hiệu quả  hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại, tich cực tham gia hội trợ, triển lãm, liên kết vùng, xây dựng các sản phẩm mang đặc trưng thương hiệu của quê hương vùng miền. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Công thương đã được khen thưởng.