Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Công Thương họp Tổ giám sát hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

Tin tức sự kiện  
Sở Công Thương họp Tổ giám sát hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, Quyết định số 77/QĐ-SCT ngày 21/8/2020 và Quyết định số 79/QĐ-SCT ngày 27/8/2020của Sở Công Thương về việc kiện toàn Tổ Giám sát hoạt động vật liệu nổ công nghiệp công nghiệp (VLNCN). Nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian vừa qua, đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới, ngày 11/9/2020, Sở Công Thương tổ chức họp Tổ Giám sát hoạt động vật liệu nổ công nghiệp do ông Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Tổ trưởng tổ giám sát chủ trì.

IMG_2789.JPG

Theo báo cáo của Sở Công Thương, tính từ tháng 01/2019 đến tháng 07/2020, Tổ Giám sát đã tiến hành giám sát được 78 vụ nổ mìn của 49 doanh nghiệp (8 tháng đầu năm 2020 giám sát được 15 vụ nổ mìn), phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 23 doanh nghiệp với số tiền xử phạt là 295 triệu đồng. Hành vi vi phạm của các doanh nghiệp hoạt động VLNCN thường gặp là lập hộ chiếu không đầy đủ, vi phạm Quy chuẩn kỹ thuật an toàn về VLNCN trong sử dụng VLNCN. Tổ Giám sát hoạt động vật liệu nổ công nghiệp thực hiện việc giám sát tập trung vào các vị trí nổ mìn nhạy cảm có nhiều khiếu nại của nhân dân xung quanh khu vực nổ mìn. Sau giám sát, các doanh nghiệp đã chấp hành tốt hơn việc tuân thủ thiết kế bản vẽ thi công, phương án nổ mìn; tuân thủ đặc biệt các nội dung về khối lượng VLN lớn nhất một lần nổ và phương pháp điều khiển nổ. Các doanh nghiệp hiện nay đều sử dụng kíp visai điện để nổ mìn visai qua hàng đối với việc khoan, nổ mìn lỗ khoan lớn, qua đó giảm tác động rung chấn và giảm phát thải môi trường do nổ mìn gây ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về công tác vận chuyển, bảo vệ VLN, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong công tác giám sát VLN, đề xuất một số biện pháp trong công tác giám sát hoạt động VLN trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Sở Công Thương Trần Văn Sơn đề nghị thời gian tới chính quyền các xã  có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực VLN, thành viên Tổ Giám sát VLN công nghiệp chủ động hơn trong việc giám sát; ngoài việc thông tin đột xuất, hàng tuần cần thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động VLN trên địa bàn; xây dựng kế hoạch, triển khai công việc, phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ; tiếp tục lập kế hoạch giám sát với các điểm nổ mìn nhạy cảm; giám sát các doanh nghiệp có dấu hiệu không tuân thủ thiết kế bản vẽ thi công, phương án nổ mìn./.