Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Công thương phổ biến các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Tin tức sự kiện  
Sở Công thương phổ biến các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Sáng 18/8, Sở Công thương Hà Nam  phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế quốc gia tổ chức lớp tập huấn, phổ biến các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, các chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu cho cán  bộ, công chức các Sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phụ trách công tác hội nhập kinh tế quốc tế và các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề “Cơ hội và thách thức trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, lớp tập huấn tập trung phổ biến về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA); trình bày các cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới như: Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA và liên hệ với thực tế tỉnh Hà Nam.

IMG_3288.JPG

Ông Hoàng Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại Hội nghị

Hiện nay, các Hiệp định thương mại tự do như: Hiệp định CPTPP, Hiệp định EVFTA, Hiệp định UKVFTA đã và đang có tác động manh mẽ tới nền kinh tế cũng như các hoạt động thu hút đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên cả nước nói chung và ở tỉnh Hà Nam nói riêng, nhất là đối với các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu. Vì vậy với mục tiêu trang bị kiến thức, nắm bắt các nội dung, đánh giá cơ hội và thách thức nhằm triển khai hiệu quả công tác hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng thiết thực, hiệu quả; đề xuất giải pháp kịp thời, đồng bộ, tháo gỡ khó khăn trong việc thực thi các cam kết của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, lớp tập huấn phân tích sâu một số nét lớn về tình hình kinh tế thế giới; xu hướng của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; diễn tiến hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; Tổng quan về FTA và các cam kết trong FTA; tình hình tận dụng ưu đãi thuế quan; cơ hội và thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế nhằm giúp cán bộ làm công tác hội nhập kinh tế quốc tế và các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập  khẩu trên địa bàn tỉnh nắm bắt, hiểu rõ hơn  nội dung của các Hiệp định cũng như các chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

IMG_3290.JPG

Lớp tập huấn đã dành thời gian hỏi đáp và liên hệ với thực tế của tỉnh Hà Nam trong thực hiện FTA, giúp các doanh nghiệp nắm rõ và tận dụng tốt các cam kết của Việt Nam trong thực hiện các FTA, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường tiềm năng là các nước thành viên.