Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Công Thương tiếp và làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung liên quan đến lập Quy hoạch phát triển tỉnh...

Tin tức sự kiện  
Sở Công Thương tiếp và làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung liên quan đến lập Quy hoạch phát triển tỉnh Hà Nam

Ngày 8/01, Sở Công Thương Hà Nam tiếp và làm việc với đoàn công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư về các nội dung liên quan đến lập Quy hoạch phát triển tỉnh Hà Nam. Đồng chí Đặng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn.

Tại Hội nghị, Sở Công Thương đã giới thiệu về tổng quan thực trạng phát triển của ngành Công Thương, các khó khăn trong quá trình phát triển, phương án phát triển, tổ chức không gian phát triển của ngành Công Thương và các lĩnh vực mà ngành phụ trách.

IMG_2893.JPG

Cũng tại Hội nghị Đoàn công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam và các chuyên gia đã giới thiệu cách thức, quy trình, nội dung phối hợp giữa các sở, ban, ngành trong quá trình lập quy hoạch của tỉnh.

Kết thúc buổi làm việc Sở Công Thương thống nhất sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cơ quan chủ trì cũng như đơn vị tư vấn thực hiện nhanh và hiệu quả Quy hoạch tỉnh về các nội dung liên quan đến ngành Công Thương phụ trách.