Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban tuần 23 -24

Tin tức sự kiện  
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban tuần 23 -24

Ngày 15/6/2020, Sở Công Thương Hà Nam tổ chức Hội nghị giao ban tuần 23, tuần 24 năm 2020 do đồng chí Đinh Văn An - Giám đốc Sở Công Thương chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

IMG_2713.JPG

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành Công Thương trong từ 1/6- 12/6/2020 và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới của ngành. Hội nghị cũng đã tiếp nhận các vướng mắc liên quan đến các lĩnh vực ngành phụ trách và đề ra các giải pháp khắc phục; đặc biệt là vướng mắc trong hoạt động quản lý vật liệu nổ công nghiệp, quản lý Điện và Năng lượng; quản lý cụm công nghiệp, các hoạt động thương mại, dịch vụ…

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đinh Văn An yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương rà soát lại các nhiệm vụ trong tháng tập trung hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Phối hợp với Cục Công Thương địa phương trong công tác bình chọn các sản phẩm công nghiệp NTTB cấp khu vực của tỉnh Hà Nam; tập trung giám sát hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, nắm kết quả thực hiện thiết kế cơ sở của một số dự án; tiếp tục kiểm tra hiện trường công trình điện…