Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Công Thương tổ chức lớp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử

Tin tức sự kiện  
Sở Công Thương tổ chức lớp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử

Ngày 06/12/2021, Sở Công Thương tổ chức lớp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh  Hà Nam năm 2021.

z2989353625762_68b32f5fe20f1be7420ffbd3d1a23145.jpg

Tại lớp đào tạo, các học viên được phổ biến các quy định của pháp luật về TMĐT như: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong Chương trình thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025; xây dựng chính sách hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến; Nghị định số 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử; Hướng dẫn đăng ký trực tuyến, quy trình thông báo/đăng ký website với Bộ Công Thương; Các kỹ năng tiếp thị trực tuyến, quảng bá sản phẩm; Cách thức bán hàng trực tuyến hiệu quả; Digital Marketing và phát triển thương hiệu trên nền tảng số; hướng dẫn kinh doanh trên sàn thương mại điện tử…

Thông qua lớp đào tạo nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh về thương mại điện tử. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã nắm bắt thông tin, kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh, nhất là hiện nay do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đã gây ra nhiều khó khăn cho hoạt động giao thương toàn cầu.