Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tại Sở Công Thương

Tin tức sự kiện  
Tập huấn Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tại Sở Công Thương

Ngày 14/4/2021, Sở Công Thương Hà Nam phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Sở.​

IMG_2995.JPG

Đ/c Trần Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi tập huấn, đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Nghị định số số 26/2020/NĐ-CP, ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước…; thông tin một số nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước…Đặc biệt, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, được giải đáp một số vấn đề còn vướng mắc và hướng dẫn quy trình, kỹ năng trong tổ chức thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Qua buổi tập huấn đã bổ sung, nâng cao kiến thức về bảo vệ bí mật nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Sở Công Thương, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian tới./.