Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn nâng cao kỹ năng cạnh tranh cho doanh nghiệp để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước FTA thế hệ mới.

Tin tức sự kiện  
Tập huấn nâng cao kỹ năng cạnh tranh cho doanh nghiệp để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước FTA thế hệ mới.
Ngày 23/8, Sở Công thương phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng cạnh tranh cho doanh nghiệp để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước FTA thế hệ mới.

Đến nay, Việt Nam đã ký kết và thực thi 19 FTA, trong đó có nhiều FTA thế hệ mới, như: Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP),...

Phần lớn các FTA đã có hiệu lực, nâng cao vị thế thương hiệu hàng hoá của Việt Nam tại thị trường quốc tế. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng xuất khẩu của nước ta đã tạo sức ép cạnh tranh lớn tại thị trường nước nhập khẩu, khiến ngành sản xuất tại các nước này bị ảnh hưởng, dẫn tới có những đề nghị Chính phủ của họ điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam vẫn còn gặp khó khăn, trở ngại khi xuất khẩu hàng hóa vào các nước...

IMG_3430.JPG

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến các điểm mới về quy tắc xuất xứ EVFTA và VIFTA (giữa Việt Nam và EU, giữa Việt Nam và Esrael); Hướng dẫn triển khai C/O điện tử trong VKFTA, AKFTA (giữa Việt Nam và Hàn Quốc, giữa ASEAN và Hàn Quốc); Giới thiệu các dự thảo văn bản thực hiện quy tắc xuất xứ sắp ban hành. Đại diện các doanh nghiệp tham gia ý kiến về những vấn đề liên quan đến thực thi các FTA và biện pháp phòng vệ thương mại của các cơ quan chức năng Việt Nam, nhất là thực tế C/O hàng hóa xuất khẩu đi Nhật Bản và Hàn Quốc.
Các ý kiến được báo cáo viên giải đáp cụ thể, đồng thời chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, những giải pháp hiệu quả trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ,... Cục Xuất nhập khẩu cũng lưu ý đối với doanh nghiệp cần nghiên cứu và nắm vững các quy định về phòng vệ thương mại; chủ động và tích cực phối hợp giữa các doanh nghiệp vì lợi ích chung của ngành sản xuất trong nước; xây dựng hệ thống kế toán minh bạch và theo chuẩn kế toán Việt Nam và quốc tế; đồng thời đưa ra một số khuyến nghị đối với các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm xử lý hiệu quả các biện pháp phòng vệ thương mại. Thông qua HN, Sở Công Thương Hà Nam nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ đó đánh giá đúng thực trạng, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.