Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tham gia góp ý vào Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên đị...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo lấy ý kiến góp ý  
tham gia góp ý vào Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Uỷ ban nhân dân  tỉnh về việc ban hành chương trình công tác năm 2022, trong đó giao nhiệm vụ Sở Công Thương tham mưu xây dựng Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết định ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sở Công Thương đã tiến hành xây dựng Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (có Dự thảo kèm theo).

Để dự thảo Tờ trình và Nghị quyết ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được hoàn thiện và đảm bảo tính khả thi cao, đồng thời để có cơ sở gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị nghiên cứu và cho ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Sở Công Thương trước ngày 23/9/2022 (đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ Email: qlcn.sct.hanam@gmail.com)

Sở Công Thương rất mong nhận được sự phối hợp của quý cơ quan./.

DT Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh 1.doc

Chuong trinh HTHT CCN Hà Nam đến 2025_12.9.doc